Fåglar och däggdjur på Järvafältet
av Karl-Erik Fridzén och Jocke Arfvidsson

I förordet står det:
Det gläder mig mycket att Karl-Erik Fridzén vill publicera sina akvareller av fåglar och däggdjur på Järvafältet i Järvabygd special nummer 4.

I den här konstboken ser vi ett urval av Karl-Erik Fridzéns naturbilder. Han har ett stort naturintresse, främst som fågelfotograf, ornitilog och naturskildrare i bild och ord.

Karl-Erik Fridzén har tidigare givit ut Fågelperspektiv - minnen från hembygd och obygd 1998, Ett vildmarksparadis vid ekens nordgräns 2000, Fågelmarker bortom allfarvägarna 2002, Knäppt och blandat 2003 och Pippi på pippi 2004. De är helt och hållet hans egna verk. I boken Nedre Dalälven - vildmark i Mellansverige 1987 medverkar han som fotograf.

Karl-Erik Fridzén är medlem sedan många år i vår förening. Han bidrar själv ekonomiskt till den här skriften.

Ett hjärtligt tack till Karl-Erik! Men också tack till Jocke Arfvidsson, som har skrivit ett tiotal förklarande texter till några av akvarellerna samt redigerat skriften.

Kista i oktober 2007

Anne Hurri
Ordförande i Norra Järva Hembygdsförening

Skriften finns att köpa på vår hembygdsgård - Mellangården i Akalla by till ett pris av endast 100 kronor.

Åter till startsidan
Sidan ändrad 28 januari 2008